+ Kaia
+ Tartu
+ 29
+ kaia[at]anime.ee

+ Tumblr
+ Dokumentaalid

+ Asashio
+ AniMatsuri festival